गंगा माता आरती

1 Min Read

गंगा माता आरती – आरती जय जय भगीरथनन्दिनि, जय जय भगीरथनन्दिनि आरती full Aarti with Hindi Lyrics, जय जय भगीरथनन्दिनि आरती हिन्दी में।

॥ गंगा माता आरती ॥
जय जय भगीरथनन्दिनि,मुनि-चय चकोर-चन्दिनि,
नर-नाग-बिबुध-बन्दिनि,जय जह्नुबालिका।

जय जय भगीरथनन्दिनि…।
विष्णु-पद-सरोजजासि,ईस-सीस पर बिभासि,
त्रिपथगासि, पुन्यरासि,पाप-छालिका॥

जय जय भगीरथनन्दिनि…।
बिमल बिपुल बहसि बारि,सीतल त्रयताप-हारि,
भँवर बर बिभन्गतरतरन्ग-मालिका।

जय जय भगीरथनन्दिनि…।
पुरजन पूजोपहार सोभितससि धवल धार,
भंजन भव-भार,भक्ति-कल्प थालिका॥

जय जय भगीरथनन्दिनि…।
निज तट बासी बिहन्ग,जल-थल-चर पसु-पतन्ग,
कीट, जटिल तापस,सब सरिस पालिका।

जय जय भगीरथनन्दिनि…।
तुलसी तव तीर तीरसुमिरत रघुवन्स-बीर,
बिचरत मति देहिमोह-महिष-कालिका॥

जय जय भगीरथनन्दिनि…।

Share this Article